• Op 26 juni as. om 20 uur ben je van harte uitgenodigd voor de ALV, waar onder meer de begroting worden toegelicht. Ook is er gelegenheid vragen aan het bestuur te stellen.

   

  De agenda ziet er alsvolgt uit;

  1. Opening & welkom

  2. Vaststellen agenda

  3. Vaststellen notulen ALV d.d. 28 februari 2024

  4. Begroting seizoen 2024-2025

  5. Verhoging contributie

  6. Watertappunt en vervanging wegwerpplastic

  7. Jeugdopleiding

  8. Rondvraag

  9. Sluiting