• Vandaag was het een prachtige dag op ons complex. Een Hollandse dag, want vrijwel alle weertypen kwamen voorbij. Dit mocht de pret natuurlijk niet drukken.

    Het bestuur en de kantinecommissie willen de vele vrijwilligers die dit met elkaar mogelijk hebben gemaakt ontzettend bedanken.

    Vandaag waren zij in groten getale aanwezig om ervoor te zorgen dat dit toernooi gestroomlijnd verliep. En ook in de maanden die hieraan vooraf gingen is veel werk verzet.

    We zijn zo TROTS als een PAUW!