• Wat een goed nieuws voor iedereen! We mogen weer voetballen en ons clubhuis mag weer onder voorwaarden open. De afgelopen maanden zijn gekke maanden geweest. Dierbaren, vrienden familie en leden zijn getroffen door het COVID-19 virus. Uiteraard zijn wij in gedachten bij iedereen. Wanneer alles weer gewoon is en de competitie weer start, zullen we een passende manier bedenken hier nogmaals bij stil te staan.

  Openstelling kantine
  Achter de schermen is er door een heleboel mensen hard gewerkt om op een passende manier de kantine te openen. Er is echter 1 hele belangrijke regel voor iedereen: HOUD 1,5 METER AFSTAND!! Verder zal er door de mensen van de kantinecommissie gezorgd worden voor een goede doorstroom en werkbare situatie.

  Uiteraard vragen we jullie begrip wanneer iets niet gaat zoals het normaal gaat. Ook is het niet de bedoeling dat de leden van de kantinecommissie of bestuur politieagentje moeten spelen. Als bestuur vragen we iedereen zijn of haar gezond verstand te gebruiken! Uiteraard geldt nog wel 1 van onze kernwaarden: Een lid van CVV Berkel spreekt een ander aan en accepteert aangesproken te worden.

  Jeugdkamp
  Het Jeugdkamp gaat niet door. Ontzettend jammer maar wel een erg dapper en moedig besluit van de kampleiding! Tot het laatst is er gezocht naar eventuele oplossing of mogelijkheden. De enthousiaste kampleiders kennende zullen ze ongetwijfeld nog wel met iets leuks komen tijdens de week waarin normaal het kamp zou zijn.

  Financiële situatie CVV Berkel
  Onze club is gelukkig een gezonde club waar we de afgelopen jaren met z’n allen hard gewerkt hebben om de boel draaiende en gezond te houden. Het stilleggen van de vereniging de afgelopen tijd heeft ons uiteraard geen goed gedaan. De loyaliteit van onze leden en sponsoren de afgelopen maanden doet ons gelukkig wel heel goed.

  Er komen wellicht nog steunmaatregelen vanuit de gemeente, maar hier wachten we geduldig op. Aangezien er in omliggende gemeenten al steun is toegezegd, verwacht ik niet dat de gemeente Lansingerland achterblijft.

  Ik wil graag bijzonder onze trouwe sponsoren bedanken voor hun steun en ik roep jullie op waar nodig hun ook te steunen. Voor de meeste ondernemers en sponsoren zijn dit geen makkelijke tijden. Kijk langs de velden wie onze sponsoren zijn en gun ze de omzet, zo helpen we elkaar.

  Uiteraard zullen we in de komende seizoenen anders moeten begroten en met elkaar nadenken over hoe we (extra) inkomsten kunnen genereren en kosten kunnen reduceren. De sponsorcommissie is op de achtergrond druk bezig met het bedenken van acties. Heb je hier ideeën over hebt, neem dan contact op met de sponsorcommissie.

  Wat betreft het reduceren van kosten zullen we bijvoorbeeld uitgaven aangaande vervanging van materialen uitstellen. Wanneer je hier vragen of ideeën over hebt, meld je bij ons!

  Tot slot
  Ik wil graag iedereen bedanken voor zijn inzet en hulp voor het realiseren van trainingen en dergelijke. Het is ontzettend mooi om te zien dat we weliswaar even buitenspel gezet zijn door Corona, maar als vereniging counteren wij de aanval van Corona en komen samen sterker terug!!

  Pas goed op jezelf en op elkaar!

  Namens het bestuur,
  Boris Wezenberg
  Voorzitter CVV Berkel