• Ricardo is een bekend gezicht binnen onze club. Hij speelt zelf, traint, is lid van de technische commissie en daarnaast is hij vaak langs de lijn te vinden, want het hele gezin voetbalt. Binnen zijn schoonfamilie De Veld is CVV Berkel altijd al dè club geweest.

    Ricardo’s motivatie om de voorzittershamer op te pakken is ook het nieuwe bestuursmotto: ‘Trots op Berkel’. Hij vertelt: “CVV Berkel is een prachtige club met veel betrokken leden en vrijwilligers, die er veel tijd en energie in steken. De organisatie van een vereniging met zo’n 1100 leden vraagt nogal wat. Achter de schermen moeten de zaken goed geregeld worden en als bestuur willen we daarin het voortouw nemen. ‘Trots op Berkel’ is ons motto voor de komende jaren. We hebben de ambitie om CVV Berkel verder te ontwikkelen. Op sportief vlak willen we aan de weg blijven timmeren en op tal van andere terreinen is nog progressie te boeken. Van dat proces wil ik graag deel uitmaken.”

    In het dagelijks leven is Ricardo directeur van FCL Marine, zijn bedrijf is al jaren sponsor van CVV Berkel. Vanuit zijn functie is hij gewend duidelijkheid en structuur te bieden, iets wat hij meeneemt in zijn rol als voorzitter. En toch is het ook heel anders, zegt Ricardo. “Ik realiseer me dat er een groot verschil is tussen een bedrijf en een vereniging. Er is geen bedrijfsstructuur die gevolgd wordt, er zijn geen mensen die erop uitgezocht zijn om die structuur te bewaken en op te volgen. Binnen een vereniging hebben we allemaal evenveel rechten, we moeten het met elkaar doen. Dat is mooi. Al zal het voor mij wel eens wennen zijn dat het soms niet zo snel gaat als ik zou willen, want we zijn hier allemaal vrijwillig aan de slag en hebben er allemaal de nodige activiteiten naast.”

    Dat zal Ricardo er niet van weerhouden om vol voor deze club te gaan. Hij ziet wat er allemaal al gebeurt en heeft daar grote waardering voor. Hij ook ziet de dingen die gebeuren en te weinig benoemd worden. Van de trouwe schoonmaakploeg tot de tijdelijke commissies, zoals de jubileumcommissie die dit jaar een geweldig jubileum heeft neergezet. Zijn belangrijkste actiepunt is dus het uitdragen van het motto ‘Trots op Berkel’ door zichtbaar aanwezig te zijn en te benoemen wat er goed gaat. Zijn passie als jeugdtrainer is het creëren van plezier, want dat leidt uiteindelijk tot resultaat. Zo is het eigenlijk met alles wat er binnen en voor de club gebeurt, focus op plezier en het effect wordt zichtbaar.