• Beste CVV’er,
  Toen ik vorig jaar mijn kerstgroet naar jullie schreef, sprak ik de wens uit dat alles weer normaal zou zijn en dat we weer met elkaar konden gaan voetballen en fijn samen konden zijn.

  Helaas is deze wens maar deels uitgekomen. Afgelopen zomer en aan het begin van het seizoen hebben we een periode kunnen voetballen en trainen. Alles wat ik toen heb kunnen zien op en rond de velden stemt mij toch gerust! Wat een enthousiasme bij al onze spelende leden en wat een inzet van alle vrijwilligers die zich op alle plekken hebben in gezet om er het beste van te maken is binnen alle kaders! Dit verdient ontzettend veel dank en waardering. Creativiteit en flexibiliteit zijn hierin de succesfactoren die nodig waren.

  Het heeft er allemaal wel toe geleid dat we als vereniging nog steeds kerngezond zijn en gelukkig het grootste gedeelte van de leden zijn onze mooie club trouw gebleven.

  Ook dank aan alle vrijwilligers die zich bezig hebben gehouden met de kantine open te houden, het terrein te onderhouden, de kleedkamers schoon te houden, de trainingen mogelijk te maken en ongetwijfeld zal ik traditiegetrouw een groep vergeten zijn, waarvoor excuus.

  Normaliter zouden wij 15 januari onze nieuwjaarsbijeenkomst hebben. Zoals jullie allemaal weten, is er op dit moment nog niet duidelijk of we iets kunnen doen. We houden jullie natuurlijk op de hoogte. Ook geldt dit voor de uitreiking van de kanjers die hun best hebben gedaan met het verkopen van loten voor de vriendenloterij. Hier zullen we een geschikt moment voor zoeken om deze kanjers in het zonnetje te zetten.

  Verder wijs ik jullie erop dat ook dit jaar een topteam bezig is met het bakken van oliebollen. Alle opbrengsten gaan naar het 61-jarig jubileumweekend van onze club, dus bestel volop via het bestelformulier!

  Ook kan ik jullie vertellen dat er een grote groep vrijwilligers bezig is met het organiseren van activiteiten rondom ons 61-jarig jubileum. Omdat we afgelopen jaar weinig tot niets konden vieren, gaan we dit jaar vieren dat we 61 jaar bestaan en in ‘61 zijn opgericht!

  Dit is de laatste Kerstgroet die ik als voorzitter schrijf. Al eerder heb ik aangekondigd dat ik op 26 januari tijdens de ALV mijn functie als voorzitter zal neerleggen. Ik hoop jullie allemaal dan te zien om een nieuwe voorzitter te kiezen.

  Tot slot wil ik jullie allemaal hele fijne Kerstdagen toe wensen en alle goeds voor 2022.

  Met vriendelijke en sportieve groet,
  Namens het bestuur van CVV Berkel

  Boris Wezenberg
  Voorzitter