• Medisch beleid

  Als voetbalvereniging levert CVV Berkel een belangrijk bijdrage aan de lichamelijke opvoeding van ieder kind. Daarom zijn wij van mening dat dit op een verantwoorde manier moet gebeuren met een goede medische begeleiding. Vanuit deze gedachten is het afgelopen voetbal seizoen hard gewerkt aan een nieuw medisch beleid binnen CVV Berkel. Ed van den Broek, Dammy Bolle en Jeroen van den Bulk van Fysiopraktijk Berkelhoek hebben ons ondersteund om na te denken over blessurepreventie en een nieuwe medische structuur binnen onze snel groeiende Sportvereniging.

  We zijn vertrokken vanuit de volgende visie:
  Zodra je geen blessures ontwikkelt en je probleemloos kunt voetballen kun je zeggen dat je belasting en je belastbaarheid met elkaar in balans zijn. Kijkend naar voetballers zijn de trainingen en de wedstrijden de belasting, en de lichamelijke condities en de mentale mogelijkheden van de spelers, de belastbaarheid. Omdat de trainingen van de meeste teams steeds intensiever worden moet de belastbaarheid van de sporters dit aan kunnen. Een goede lichamelijke verzorging is dan essentieel. Want op het moment dat het vele sporten leidt tot overbelasting, kunnen blessures ontstaan.
  We zijn vertrokken vanuit 4 pijlers:

  1) Mobiliteit
  Bij mobiliteit kijken we naar het gewricht. Een gewricht is een overgang tussen 2 botstukken waarbij beweging mogelijk is. Verder bestaat het uit kraakbeen, is het omgeven door kapsel en ligamenten en zorgt aanwezig gewrichtsvocht dat de bewegingen soepel verlopen. Wij geloven erin dat de voorwaarde om te kunnen bewegen begint bij een optimale mobiliteit van gewrichten. Zodra een gewricht vrij is in zijn mogelijkheden ben je dat ook in het halen van je prestaties en op termijn top-prestaties. Vandaar dat we in het seizoen een  mobiliteitscheck willen uitvoeren bij alle standaard teams. Dit is een soort lichamelijke APK voor gewrichtsfuncties. Als bij deze check blijkt dat een gewricht niet zijn volledige mobiliteit haalt, gaan we met behulp van fysiotherapie dit helpen te verbeteren. Hierop aansluitend hebben we een schema ontwikkeld waar rekoefeningen op staan afgebeeld. Via dit schema kunnen de sporters voor elke training zelf evalueren of de mobiliteit van de gewrichten op orde is. Deze oefeningen zijn natuurlijk ook preventief een goed middel voor het behouden van een goede functie van de gewrichten. Mocht je er zelf niet uitkomen is er altijd nog op het sportspreekuur komen.

  2) Stabiliteit
  Met soepele gewrichten alleen kom je er niet. Om goed te kunnen sporten is een sterke romp en steun rond de gewrichten noodzakelijk. In een rechtop staande houding moet de romp het lichaam te allen tijde in balans houden. Een stabiele romp vormt een belangrijk onderdeel bij het overbrengen van krachten van het ene lichaamsdeel naar het andere, waardoor het lichaam vooruitkomt of waardoor we voorwerpen in beweging kunnen brengen. Een stabiele romp draagt bovendien bij aan de preventie van blessures. Vandaar dat we de standaard teams gaan testen op rompstabiliteit tijdens het uitvoeren van verschillende voetbal gerelateerde handelingen. Als deze niet in orde was wordt  er met fysiotherapie gestart in de vorm van een stabiliteitstraining. Een goede stabiliteitstraining draagt bij aan het vergroten van je lichamelijke belastbaarheid wat weer bijdraagt aan blessure preventie en verbetering van je voetbal prestaties.

  3) Conditie
  De lichamelijke conditie bepaalt hoe fit iemand is. Conditie zegt iets over het fysieke uithoudingsvermogen van iemand en de mogelijkheid om intensieve inspanningen lang vol te houden. Om een wedstrijd helemaal uit te spelen heeft een voetballer een goede conditie nodig. Doordat sprints, duels, versnellingen, sprongen, slidings, etc. elkaar in hoog tempo afwisselen mag de conditie niet tekort schieten. Bij een slechte conditie zal de kwaliteit van de genoemde handelingen gedurende de wedstrijd snel afnemen. Daarnaast zal stabiliteit van romp en rondom gewrichten minder goed worden, waardoor de kwaliteit bewegen kan verslechteren en kans op blessures groter wordt. Om dit bij de sporters te testen maken we gebruik van de ‘shuttle run test’ ook wel de piepjes test. Per leeftijdsafdeling dient iedere sporter aan een bepaald niveau te voldoen. Als uit de test blijkt dat het niveau wat behaald is niet voldoet aan de norm, kan conditietraining worden ingezet. 

  4) Looptechniek
  Een slechte looptechniek is één van de oorzaken van blessures. Natuurlijk heeft elke loper een eigen stijl van lopen en deze is ook niet 'zomaar' te veranderen'. Toch is het zinvol om je looptechniek kritisch te bekijken en zonodig bij te schaven, zodat het lopen zo min mogelijk moeite kost en je blessures voorkomt. Hardlopen is een beweging die telkens op dezelfde wijze talloze malen herhaald wordt. Bij een training over een afstand van 5 km zul je ongeveer 4000 looppassen maken. Dat betekent ook ongeveer 4000 landingen, waarbij je krachten van 2 tot 3 maal het lichaamsgewicht moet opvangen. Het is dus begrijpelijk dat (kleine) fouten in je looptechniek grote gevolgen kunnen hebben. Daarom vragen we in het begin van het komende seizoen de trainers van de standaard teams van A,B,C en D de loopstijl van hun spelers tijdens de voetbal trainingen te laten observeren. Bij de spelers waar een “probleem” werd geconstateerd kunnen ze worden doorgestuurd naar een looptrainer.

  Binnen heel CVV Berkel zal vanaf nu hetzelfde medisch beleid worden aangehouden zodat een sporter gedurende zijn hele voetbalcarrière op deze professionele wijze begeleid kan worden binnen onze vereniging. Met de komst van het sportspreekuur, de stabiliteits- en mobiliteitschecks, de looptrainingen en de conditietesten hopen wij hieraan bij te dragen. Allemaal vertrekkend vanuit één gedachte:
  Zorgen dat iedereen plezier kan hebben, en kan blijven houden in het spelletje.

  Sportspreekuur
  Om dit beleid meer handen en voeten te geven is er wekelijks een sportspreekuur. Klik hier voor meer informatie.

 • Snel naar

  Sportspreekuur
  Dinsdag: 18.15 uur -19 .15 uur | verzorgingsruimte van de heren

  Fysiotherapie Lansingerland
  klik hier