• De Technische Commissie heeft teams en beschikbare velden onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat de teams nu 2x per week kunnen trainen. Er is daarom een nieuw trainingsschema gemaakt. Let goed op of de tijden en velden veranderd zijn, zodat je op het goede veld staat.

    Coronamaatregelen nog steeds van kracht
    Ook voor het nieuwe trainingsschema zijn de coronamaatregelen van kracht. Dat betekent dat je de looproutes moet volgen en dat fietsers bij de parkeerplaats afstappen en met de fiets aan de hand naar en van de fietsenstalling lopen.

    Trainingsschema 2x per week (versie 17 mei 2020)
    Download het trainingsschema als PDF