• Het is al weer enige tijd geleden dat we de opbrengst van de oliebollenactie bekend hebben gemaakt. Deze opbrengst zou o.a. aangewend worden voor de aanschaf van materialen voor de jeugd. Inmiddels zijn deze materialen ontvangen en inmiddels ook in gebruik genomen.

    Mede namens alle jeugdleden, bedankt voor uw bijdrage aan de oliebollen actie. Wij hopen dat u komend jaar uw oliebollen weer bij CVV Berkel koopt.