• Opzeggen - overschrijven - pauze inlassen

  Opzeggen, overschrijven, blessures, zieke, (buitenlandse) stages, verhuizing, ander telefoonnummer/e-mail? Geef het tijdig aan ons door!

  Opzeggen
   

  • Dien jouw opzegging voor het volgend seizoen dienen voor 15 juni in per e-mail bij de ledenadministratie (ledenadministratie@cvvberkel.nl). Bij opzeggingen voor het komend seizoen die na 15 juni binnenkomen, maar voor 1 juli wordt € 35 in rekening gebracht.
  • In het geval van opzeggingen gedurende het seizoen wordt € 35 in rekening gebracht plus het aantal maanden dat het seizoen onderweg is. Hierbij wordt het aantal maanden dat het seizoen bezig is naar boven afgerond. Per 1 juli begint het nieuwe seizoen. Bijvoorbeeld: de jaarcontributie is € 120,-. Als je op 14 september opzegt, dan betaal je 3 maanden x € 10,- (€ 120,- : 12 maanden) + € 35,- = € 65,-.
  • Leden kunnen aan het dagelijks bestuur via penningmeester@cvvberkel.nl een verzoek  indienen om door bijzondere redenen (gedeeltelijk) vrijgesteld te worden van contributie. Het dagelijks bestuur beslist op dit verzoek binnen 1 maand en is niet verplicht om haar beslissing te motiveren.

  Overschrijven

  Wil je bij CVV Berkel komen spelen en speel je momenteel nog bij een andere vereniging of speel je nu bij CVV Berkel maar wil je naar een andere vereniging? Dan moet er een overschrijving geregeld worden. Neem contact op met de ledenadministratie.(ledenadministratie@cvvberkel.nl).

  Overschrijvingen kunnen geregeld worden vanaf 1 mei t/m 14 juni.

  Blessures & (buitenlandse) stage?
  Kun je vanwege een (langdurige) blessures of om andere redenen (bv stage in buitenland) voor langere tijd niet voetballen? Neem dan contact op met de ledenadministratie.

  Verhuizing
  Geef bij verhuizingen zo snel mogelijk een adreswijziging door aan de ledenadministratie (ledenadministratie@cvvberkel.nl). Wilt u ook wijzigingen in telefoonnummer of emailadres graag aan ons doorgeven?

 • Wijziging doorgeven

  E-mail de ledenadministratie: ledenadministratie@cvvberkel.nl