• Het tweede deel van het huidige seizoen is alweer volop aan de gang. We zijn op de achtergrond bezig om de contouren voor het komende seizoen in kaart te brengen. Wij, technische commissie, willen iedereen blijven informeren over de voortgang van de teamindeling voor komend seizoen. Op basis waarvan worden spelers toegewezen aan een team, hoe verloopt dit proces in de tijd, welke inspraak is er voor alle betrokkenen en waar kan ik terecht met vragen of opmerkingen zijn enkele vragen waarover we u willen informeren.

  Op basis waarvan worden spelers toegewezen aan een team?

  • Plezier in het samen spelen van voetbal is het belangrijkste uitgangspunt.
  • Zoveel mogelijk spelers voetballen met anderen die min of meer over dezelfde beleving en talenten beschikken.
  • Voetballen met vriendjes en in een groep waar je je prettig bij voelt is ook belangrijk.
  • Spelers spelen zoveel mogelijk met leeftijdgenoten. Dispensatie wordt alleen in uitzonderlijke gevallen verleend.
  • Teams moeten bestaan uit voldoende spelers zoals in het beleid staat omschreven.

  De lastigste opgave is om de indeling bij O11 en O13 vorm te geven. Doordat hier de teams naar grotere groepen getransformeerd moeten worden vragen deze groepen extra aandacht.

  Hoe verloopt het proces van de teamindeling?

  FEBRUARI

  Inventarisatie door (hoofd)trainers van alle lettergroepen

  MAART

  Eerste concepten bespreken met trainers en leiders (nog geen publicatie)

  APRIL

  Feedbacksessies met alle betrokkenen over het eerste concept

  MEI

  Vaststellen teamindeling 2020-2021

  Welke inspraak is er mogelijk?

  De inspraak van iedereen is welkom en wordt gewaardeerd. Wanneer ouders, trainers of leiders informatie hebben waarmee rekening moet worden gehouden dan horen we dat liefst zo snel mogelijk. Het is daarvoor belangrijk om korte lijnen te houden met de (hoofd)trainer van de huidige leeftijdsgroep. Wanneer iets anders nodig is kunt u zich wenden tot de TC tc@cvvberkel.nl In april zullen we de eerste voorlopige indeling beschikbaar stellen om op te reageren. Daarna zal de TC met de trainers de voorlopige indeling bekendmaken.

  Waar kunt u terecht met vragen of opmerkingen over de teamindeling?

  De (hoofd)trainer van de huidige lettergroep is het eerste aanspreekpunt. Daarna de Technische Commissie.