• In november 2022 zijn we in samenwerking met de KNVB (@JanKroes) en NMC Bright (@ThomvanBerkel) gestart met het programma voetbalontwikkeling. Een programma om onze jeugdopleiding verder te versterken.  Vertrekpunt is de zelfanalyse die we in januari 2023 hebben uitgevoerd door middel van het verspreiden van een vragenlijst onder ouders, spelers en ons voetbalkader.

    De resultaten en opbrengsten zijn afgelopen week besproken met de KNVB en NMC Bright. En dat was een zeer waardevolle bijeenkomst. Trots op CVV Berkel zien we terug in de waardering van ouders, spelers en voetbalkader! In algemene zin wordt er positief geoordeeld over het pedagogisch klimaat, visie op leren voetballen en begeleiding van het voetbalkader.

    Maar.....er is absoluut ruimte voor verdere groei! Op alle 3 de thema's. We gaan aan de slag met versterking van de begeleiding van ons voetbalkader. Onze overtuiging is dat het intensiever ondersteunen van ons kader ook zal leiden tot nog meer aandacht voor onze jeugdspelers.

    We streven naar een ontwikkelplan voor 1 juli 2023 zodat we in het nieuwe seizoen daar volop in de praktijk mee aan de slag kunnen.

    Wil jij als trainer bijdragen aan dit ontwikkelplan, laat het weten!