• Het ophalen van oud papier is een belangrijke inkomstenbron van onze mooie club. De gemeente Lansingerland helpt ons daarbij, maar stelt daarbij wel een aantal regels.

    Een positief nieuws van de gemeente is dat de vergoeding per ton het komende jaar hetzelfde blijft. Tevens zijn er een aantal beleidsregels met ingang van 2020 gewijzigd waarvan o.a. op veiligheid wordt gewezen. Zo zal het dragen van veiligheidsschoenen verplicht worden. Wij als vereniging kunnen die op kosten van de gemeente aanschaffen. Voor distrubutie hiervan zal nog worden nagedacht. Degene die al in het bezit zijn van eigen veiligheidsschoenen, kunnen die uiteraard gebruiken.

    Gezien de afspraak met de gemeente dat wij elke maand 12 man en /of vrouw zullen aanleveren, hebben wij ook als vereniging de plicht deze afspraak na te komen. Bij het niet nakomen van deze vrijwillige/ verplichte afspraak zal de gemeente, na vervanging van eigen personeel, een uurtarief van € 50,-- in rekening brengen per persoon en dit zal van de opbrengst worden afgetrokken. De vereniging zal deze kosten verhalen bij het bewuste team. Een voorstel is dat jullie per ophaalbeurt 1 of 2 man( en )/vrouw( en ) achter de hand houden voor reserve bij overhoopte verhindering. De gemeente heeft ook het recht bij het niet tijdig aanwezig zijn of niet op komen dagen, de overeenkomst met onze vereniging te beeindigen.

    Kortom een stevige beleidsmaatregel maar daar tegenover staat dat wij als vereniging bijzonder waarderen dat jullie als leden op deze manier een steentje bijdragen. Deze bijdrage betekent een behoorlijke bron van inkomsten voor de vereniging. We vertrouwen er op dat deze regels gerespecteerd worden. Voor verder info en eventuele inzage in de volledige beleidsregels: Ton Nelisse, tel: 0654274655 of tonnelisse@gmail.com