• Wordt jij sponsor van CVV Berkel?

  Verbind onze leden aan jouw bedrijf!

  CVV Berkel is een sociale vereniging met meer dan 1.000 leden. Dat sociale uit zich in het ‘samen-staan-we-sterk’ gevoel, waarbij veel leden hun steentje aan onze vereniging bijdragen. Zo is het voor iedereen leuk om deel uit te maken van onze prachtige club.

  CVV Berkel is financieel gezond, maar net als op het veld ook altijd op zoek naar verbeteringen. Daar zijn voldoende financiële middelen voor nodig. Bij CVV Berkel worden vrijwilligers niet betaald, met uitzonderling van een aantal trainers. Dat maakt CVV Berkel tot de vereniging die het is en dat al meer dan 60 jaar!

  CVV Berkel is trots op de grote hoeveelheid sponsors die de vereniging een warm hart toedragen. Voor CVV Berkel is sponsoring belangrijk om alle faciliteiten up-to date te houden. Verenigingen zoals CVV Berkel zijn voor hun begroting afhankelijk van drie pijlers, namelijk contributie, kantine-opbrengsten en sponsorinkomsten.

  Sponsoring bij CVV Berkel betekent dat wij jouw bedrijf aan onze leden presenteren. Dat kan op verschillende manieren en tegen verschillende kosten. Vaak komt dit voort uit gunnen en sympathie voor onze vereniging, maar ook kan sponsoring jou onder andere naamsbekendheid, extra klanten en meer omzet opleveren. CVV Berkel denkt daarbij graag met je mee, want jouw succes is ook ons succes!

  Wat levert sponsoring jou op?

  Sponsors zijn er in allerlei soorten en maten. Zo kent CVV Berkel hoofdsponsors en een aantal kleding- en bordsponsors. Sponsors die een wedstrijdbal voor hun rekening nemen of met hun bijdrage één van onze faciliteiten onderhouden.

  CVV Berkel groeit nog steeds! Van de ruim 1.000 leden zijn ongeveer 750 leden jeugdlid. Ons ledenbestand bestaat voor een derde uit dames en meisjes. Bij CVV Berkel is altijd veel aandacht geweest voor vrouwenvoetbal en dat maakt onze vereniging extra uniek.

  Er wordt het hele jaar door gesport op ons sportcomplex ‘Het Hoge Land’ en er vinden gedurende het jaar ook tal van verenigingsactiviteiten plaats. Ook is er een buitenschoolse opvang gevestigd in ons complex. Dat resulteert in veel contactmomenten tussen jouw uitingen, onze leden en de bezoekers van ons complex. Onze vereniging staat bekend als een echte familieclub met een uitstekende reputatie. Ons netwerk is zeer uitgebreid!

  Alle teams trainen tenminste twee keer per week en spelen een wedstrijd op zaterdag. Dat betekent dat jij in potentie minimaal drie contactmomenten per week met onze leden hebt. Die contactmomenten betreffen niet alleen de spelers, maar bijvoorbeeld ook de (groot)ouders die hun spelertjes naar de wedstrijd en naar de trainingen brengen.

  En ook online zijn er diverse mogelijkheden. Zo beschikken we over een goedbezochte website en zijn er mogelijkheden om via onze social mediakanalen extra aandacht te vestigen op jouw bedrijf.

  Vaak blijkt dat bij onze leden de ‘gun-factor’ voor sponsoren hoger is dan voor niet-sponsoren. En daar kan jij handig gebruik van maken. Zo zijn er verschillende manieren om jouw aanbod en dienstverlening aan onze leden kenbaar te maken.


  Neem contact met ons op!

  Er zijn diverse mogelijkheden van sponsoring. Wij denken graag met je mee over hoe je sponsoring bij CVV Berkel zo succesvol mogelijk maakt. Wij gaan graag een duurzame relatie met je aan en dat kan alleen als jij tevreden bent en voldoende mogelijkheden krijgt. Daarom nemen we graag de verschillende mogelijkheden met je door.

  Contactgegevens
  sponsoring@cvvberkel.nl