• Hoewel we half januari nog met elkaar het glas hieven voor de Nieuwjaarsborrel, is het voetbalseizoen alweer over de helft. Recent zijn evaluatiegesprekken met de trainers van onze eerste elftallen gevoerd, waarin zowel de trainers als de technische commissie hun inbreng hebben. Vooraf zijn de betreffende teams naar hun mening gevraagd.

    Deze gesprekken hebben tot twee verschillende uitkomsten geleid.

    Voor Vrouwen 1 hebben Benny en de TC gezamenlijk geconcludeerd dat de ambities iets te ver uit elkaar liggen voor een vervolg bij dit team. Wellicht zijn er wel andere mogelijkheden voor Benny binnen onze club. En natuurlijk blijft de ambitie voor Vrouwen 1 overeind om hun plek in de topklasse te behouden.

    Corian heeft met Heren 1 een hele positieve eerste seizoenshelft en een goed trainingskamp gehad. Zowel Corian als de technische commissie willen de weg graag voortzetten naar het succes dat hier zeker uit zal volgen.