• Voetbaltechnische zaken

  Taken van de TC
  De Technische Commissie (TC) valt direct onder het bestuurslid Technische Zaken van het Bestuur. Enkele taken van de TC zijn het voorbereiden en uitvoeren van het technisch jeugdbeleid van CVV, zoals:

  • Hoe willen we de kinderen opleiden en met welke visie.
  • Bepalen van trainingsvormen die passen bij de leeftijd en kunde van elke leeftijdsgroep.
  • Bedenken en uitvoeren van het selectiebeleid/teamindelingen.
  • Zorgen voor voldoende trainers voor alle teams.
  • Organiseren van technische informatieavonden voor trainers en/of ouders (samen met de Jeugdcommissie).
  • Trainers en leiders helpen.
  Waar staat de TC voor
  De TC houdt zich namens het bestuur bezig met het technische beleid en de trainingen van alle jeugdteams van CVV Berkel, zowel bij de jongens als bij meisjes. Belangrijke principes hierbij zijn: ‘voetballen leer je door te voetballen’ en ‘plezier zorgt voor prestatie’. In onze denkwijze, trainingen en voetballen komt dit terug.

  Samenstelling Technische Commissie
  • Robert Verhoef (hoofd opleiding)
  • Ronald de Keijzer (technisch coördinator bovenbouw jongens O16 t/m O19)
  • Ricardo Rens (technische coördinator bovenbouw meisjes O13 t/m O20)
  • Raymond Bloot (technisch coördinator jongen O15)
  • Bertus Bredius & Edwin Klop (coördinator bovenbouw jongens O13)
  • Sander van Meurs (technisch coördinator onderbouw O7 t/m O12)
  • Mark Smith (hoofdtrainer O12)
  • Mike Boom (hoofdtrainer O11)
  • André van der Graag (hoofdtrainer (O10)
  Beleidsplan
  CVV Berkel wil eigen leden opleiden om ieder voor zich het maximale uit zijn ontwikkeling als voetballer en mens te halen. Om dt te bereiken wordt er gewerkt vanuit een technisch jeugdbeleid.

  Het nieuwe beleidsplan is dus:
  breed besproken en heeft daarmee een breed draagvlak,
  het bevat de visie de de club uitdraagt ,
  over hoe er getraind en gevoetbald gaat worden.

  Beleidsplannen
  Meer info
  Heeft u vragen aan de TC? Stuur een mail naar: tc@cvvberkel.nl
 • Snel door naar:

  Teamindeling - Gelijke kansen