• Voetbaltechnische zaken

  Taken van de TC
  De Technische Commissie (TC) valt direct onder het bestuurslid Technische Zaken van het Bestuur. Enkele taken van de TC zijn het voorbereiden en uitvoeren van het technisch jeugdbeleid van CVV, zoals:

  • Hoe willen we de kinderen opleiden en met welke visie.
  • Bepalen van trainingsvormen die passen bij de leeftijd en kunde van elke leeftijdsgroep.
  • Bedenken en uitvoeren van het selectiebeleid/teamindelingen.
  • Zorgen voor voldoende trainers voor alle teams.
  • Organiseren van technische informatieavonden voor trainers en/of ouders (samen met de Jeugdcommissie).
  • Trainers en leiders helpen.
  Waar staat de TC voor
  De TC houdt zich namens het bestuur bezig met het technische beleid en de trainingen van alle jeugdteams van CVV Berkel, zowel bij de jongens als bij meisjes. Belangrijke principes hierbij zijn: ‘voetballen leer je door te voetballen’ en ‘plezier zorgt voor prestatie’. In onze denkwijze, trainingen en voetballen komt dit terug.

  Samenstelling Technische Commissie
  • Robert Verhoef (hoofd opleiding)
  • Vacant (technisch voetbaltechnisch coördinator bovenbouw jongens)
  • Ed van der Burg (voetbaltechnisch coördinator bovenbouw meisjes)
  • Sander van Meurs (voetbaltechnisch coördinator onderbouw)
  • Raymond Bloot (hoofdtrainer O16)
  • Edwin Klop (lid TC / O14)
  • Bertus Bredius (hoofdtrainer )13)
  • Mike Boom (hoofdtrainer O12)
  • Andre van der Gaag (hoofdtrainer O11)
  • Roy Visser (hoofdtrainer (O10)
  • Jacques Vonk (hoofdtrainer O9)
  Beleidsplan
  CVV Berkel wil eigen leden opleiden om ieder voor zich het maximale uit zijn ontwikkeling als voetballer en mens te halen. Om dt te bereiken wordt er gewerkt vanuit een technisch jeugdbeleid.

  Het nieuwe beleidsplan is dus:
  breed besproken en heeft daarmee een breed draagvlak,
  het bevat de visie de de club uitdraagt ,
  over hoe er getraind en gevoetbald gaat worden.

  Beleidsplannen

  Samenwerking
  Op woensdag 28 juni 2023 tekende CVV Berkel een historische samenwerkingsovereenkomst met Sparta Rotterdam. Vanuit de gezamenlijke visie om jeugdspelers te ontwikkelen, zullen de clubs op onderstaande wijze met elkaar samenwerken en kennis uitwisselen.

  • Deelname aan Sparta Cup door jeugdteams
  • Georganiseerde voetbalactiviteiten door CVV en Sparta op eigen locatie
  • Wedstrijdbezoek Sparta met jeugdleden
  • Stagemogelijkheden voor trainers
  • Kennisuitwisseling voor trainers in themabijeenkomsten (bij Sparta en bij CVV)
  • Deelname talenten aan Sparta activiteiten in de regio
  • Deelname trainers aan trainersopleidingen

  Meer info
  Heeft u vragen aan de TC? Stuur een mail naar: tc@cvvberkel.nl