• Voetbaltechnische zaken

  Taken van de TC
  De Technische Commissie (TC) valt direct onder het bestuurslid Technische Zaken van het Bestuur. Enkele taken van de TC zijn het voorbereiden en uitvoeren van het technisch jeugdbeleid van CVV, zoals:

  • Hoe willen we de kinderen opleiden en met welke visie.
  • Bepalen van trainingsvormen die passen bij de leeftijd en kunde van elke leeftijdsgroep.
  • Bedenken en uitvoeren van het selectiebeleid/teamindelingen.
  • Zorgen voor voldoende trainers voor alle teams.
  • Organiseren van technische informatieavonden voor trainers en/of ouders (samen met de Jeugdcommissie).
  • Trainers en leiders helpen.
  Waar staat de TC voor
  De TC houdt zich namens het bestuur bezig met het technische beleid en de trainingen van alle jeugdteams van CVV Berkel, zowel bij de jongens als bij meisjes. Belangrijke principes hierbij zijn: ‘voetballen leer je door te voetballen’ en ‘plezier is belangrijker dan presteren’. In onze denkwijze, trainingen en voetballen komt dit terug. Bij onze selectieteams is prestatie natuurlijk belangrijker dan bij de recreatieve teams.

  Samenstelling Technische Commissie
  • Cor den Daas (hoofd jeugdopleiding)
  • Yolanda van Schaik (secretaris)
  • vacant (technisch coördinator bovenbouw)
  • Raymond Bloot en Robert Verhoef (technisch coördinator middenbouw)
  • Peter Yska en Edwin Klop (technisch coördinator onderbouw)
  • Ricardo Rens (technische coördinator meisjes)
  Beleidsplan
  CVV Berkel wil vooral eigen leden in de selecties voetballen die vanuit de eigen jeugdopleiding komen. Om dit te bereiken is er nieuw technisch jeugdbeleid geschreven door de TC en is met alle geledingen van de vereniging besproken.

  Het nieuwe beleidsplan is dus:
  breed besproken en heeft daarmee een breed draagvlak,
  het bevat de visie de de club uitdraagt ,
  over hoe er getraind en gevoetbald gaat worden.

  Beleidsplannen
  Meer info
  Heeft u vragen aan de TC? Stuur een mail naar: tc@cvvberkel.nl