• Vrouwenvoetbal

  De Vrouwenafdeling van CVV Berkel is opgericht in 1975 en in de loop de jaren uitgegroeid tot één van de grootste vrouwenafdelingen uit de regio.

  De Vrouwenafdeling bestaat dit seizoen uit 4 teams. Vrouwen 1 speelt dit jaar in de topklasse . Vrouwen 2 en Vrouwen 3 spelen 3e klasse3e klasse. Vrouwen 4, een team met oud 1e elftal speelsters, speelt in de 5e klasse. Elk team heeft een bij hun niveau passende doelstelling en wil deze bereiken zonder het plezier uit het oog te verliezen. Het is bij CVV Berkel dus mogelijk om op elk niveau met spelplezier de voetbalsport te beoefenen.

  De organisatie van de Vrouwenafdeling wordt door menigeen geroemd vanwege de professionele uitstraling. Zo heeft Berkel voor elk team een (gediplomeerde) trainer, hebben alle teams voldoende begeleiding en aankleding en heeft iedereen de mogelijkheid om te trainen doordeweeks. Daarnaast heeft de afdeling ook een professionele verzorgster. 

  De Vrouwenafdeling bestaat dit seizoen uit 3 teams. Vrouwen 1 speelt dit jaar in de hoofdklasse . Vrouwen 2 speelt 3e klasse. Vrouwen 3, een team met veel talenten, speelt in de 4e klasse. Elk team heeft een bij hun niveau passende doelstelling en wil deze bereiken zonder het plezier uit het oog te verliezen. Het is bij CVV Berkel dus mogelijk om op elk niveau met spelplezier de voetbalsport te beoefenen.

  De organisatie van de Vrouwenafdeling wordt door menigeen geroemd vanwege de professionele uitstraling. Zo heeft Berkel voor elk team een (gediplomeerde) trainer, hebben alle teams voldoende begeleiding en aankleding en heeft iedereen de mogelijkheid om te trainen doordeweeks. Daarnaast heeft de afdeling ook een professionele verzorgster. Verder heeft de Vrouwenafdeling een eigen commissie, een spelersraad en de voorzitter van de Vrouwencommissie heeft tevens zitting in het Bestuur van CVV Berkel.

  Meisjes vallen onder de Jeugdafdeling van CVV Berkel maar er is regelmatig contact tussen de Vrouwen- en Jeugdafdeling.

  Voor contact kunt u mailen naar vrouwen@cvvberkel.nl

  Vrouwencommissie 
  De vrouwenafdeling van CVV Berkel heeft ook al jaren een eigen vrouwencommissie (VC). Deze heeft o.a. als doel om de belangen van de vrouwen  te behartigen binnen de vereniging, te zorgen voor een goede structuur en uitvoering daarvan alsmede het promoten van de vrouwenafdeling zowel binnen de vereniging als in de regio.

  De vrouwencommissie bestaat uit:

  Voorzitter: Jaap de Schipper 

  • (Wedstrijd)secretaris: Johan van Aalst
  • Lid voetbaltechnische zaken: Vacant
  • Ondersteunende leden: spelersraad 
  • Ondersteunend lid: Marinka van dijk

  Voorzitter

  • Eerste verantwoordelijke voor de activiteiten die binnen de damescommissie worden uitgevoerd.
  • Vertegenwoordigd de dames binnen de commissie Voetbal Algemeen
  • Zit vergaderingen van de damescommissie voor
  • Is contactpersoon voor de penningmeester en bestuur
  • Is contactpersoon voor de PR & Sponsorcommissie
  • Controleert de uitgaven van de dames aan de hand van het opgestelde budget
  • Zorgt voor het gezicht naar buiten toe van de damesafdeling van CVV Berkel

  (Wedstrijd)secretaris

  • Bereidt samen met de voorzitter de vergaderingen voor en doet verslag.
  • Behandelt de in-en uitgaande post
  • Houdt toezicht op de communicatie
  • Regelt inschrijvingen voor competitie en toernooien
  • Regelt vriendschappelijke wedstrijden
  • Regelt de communicatie met de KNVB met betrekking tot wedstrijdaangelegenheden
  • Regelt de leiders voor de dames senioren teams en is aanspreekpunt voor de leiders

  Lid Voetbaltechnische Zaken

  • Aanstellen, aansturen en beoordelen van trainers
  • Aanstellen van verzorgers
  • Geeft uitvoering aan het voetbaltechnisch beleid binnen de dames
  • Is aanspreekpunt voor leiders/trainers voor voetbaltechnische zaken
  • Heeft zitting in de commissie voetbaltechnische zaken
  • Opstellen van overlegstructuren op voetbaltechnisch gebied tussen de dames- en meisjesafdeling
  • Begeleidende en coördinerende taak bij overgang meisjes naar dames
  • Overleg met lid voetbaltechnische zaken jeugd voor wat betreft meisjes pupillen
  • Aanspreekpunt met betrekking tot trainingsgerelateerde materialen en kleding
  • Regelt de veldverdeling voor de trainingen in de commissie voetbaltechnische zaken

  Spelersraad

  • De spelersraad fungeert als contactpersoon tussen de speelsters, trainers en de damescommissie
  • De spelersraad organiseert de zogenaamde niet-voetbalactiviteiten als feestavonden, etentjes en een weekendje weg.

  Voor meer info
  vrouwen@cvvberkel.nl  
  Johan van Aalst (Wedstrijdsecretariaat): 06-53274658

 • Snel door naar:

  Wedstrijdsecretariaat:
  vrouwen@cvvberkel.nl

  Wedstrijdkalender